Matlab ile sistem modellemesi yapın ve kendi kontrolcünüzü tasarlayın

This course includes:

  • 2.5 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of completion

Requirements

  • Temel Matlab bilgisi
  • Temel kontrol mühendisliği bilgisi

Description

Matlab her yıl gelişen ve kullanım alanı yaygınlaşan bir yazılımdır. Matlab Elektronik, Bilgisayar, Makina ve Uzay-Havacılık mühendisleri tarafından sektörde bolca kullanılmaktadır. Matlab her geçen gün artan zengin toolbox desteği ile kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Başlıca toolboxlar: Statistics and Machine Learning Toolbox, Curve Fitting Toolbox, Signal Processing Toolbox, Deep Learning Toolbox, DSP Toolbox, Financial Toolbox, Image Processing Toolbox, Text Analytics Toolbox, Control Toolbox, Mapping Toolbox.. Bu eğitimde Matlab için DSP ve Kontrol toolbox kurulu olmalıdır.

Eğitim içeriğinde;

– Matlab ile değişken yaratma ve basit matematik işlemleri yapacaksınız.

– Karmaşık sayı işlemlerini öğreneceksiniz.

– Malab ile matrix oluşturmayı ve matrix işlemleri yapmayı öğreneceksiniz.

– Matrislerde karşılaştırma ve mantık işlemlerini öğreneceksiniz.

– Matlab yardım komutlarını öğreneceksiniz.

– Command window temizleme ve değişkenleri silmeyi öğreneceksiniz.

– Fonksiyon yazmayı öğreneceksiniz.

– Kısa fonksiyon yazmayı öğreneceksiniz.

– Şekil çizdirmeyi öğreneceksiniz.

– Türev, integral, limit almayı öğreneceksiniz.

– Diferansiyel denklem çözmeyi öğreneceksiniz. (ode45 çözücüsü ile)

– Laplace – ters Laplace dönüşümü almayı öğreneceksiniz.

– Fourier hesaplamayı öğreneceksiniz.

– Sistem modellemeyi (Transfer fonksiyon ve State space gösterim) öğreneceksiniz.

– Sistem kararlılık analizi yapmayı öğreneceksiniz.

– Sistem tepkisi bulmayı öğreneceksiniz. ( Step ve impulse cevapları)

– Kok yer eğrisi nasıl bulunur öğreneceğiz.

– Kararsız bir sistemi nasıl kararlı hale getireceğimiz öğreneceğiz.

– Kapalı çevrim sistemi oluşturacağız.

– DC Motor için state space modeli yaratacağız.

– Kontolcü tasarımı yapmayı öğreneceksiniz. (P ve PI kontrolcüleri)

– Kalman filtresi tasarımını öğreneceksiniz.

– Gürültülü giriş ve çıkış altında Kalman filteresi tasarımı yapmayı öğreneceksiniz.

– Matlabda kod yayınlamayı öğreneceksiniz.

Who this course is for:

  • Elektronik mühendisliği öğrencileri
  • Bilgisayar mühendisliği öğrencileri
  • Matlab ve Kontrol meraklıları