Network ‘ün Temel Bilgileri.

Description

Sizlere Network/Ağ teknolojisi hakkında temel olarak öğrenmeniz gereken bilgileri kendi oluşturmuş olduğum sunumlar üzerinden anlatmaya çalıştım. Konularımız temel olarak;

-Network ve İletişim  (Network ve İletişim kavramlarının tanımı)

-Network de Protokol Kavramı   (Network de kullanılan en önemli protokoller ve açıklamaları)                                             

-Network Çeşitleri   (Network çeşitlerinin bağlantı örnekleri ve açıklamaları)

-Network Topolojileri   (Fiziksel ve Mantıksal topolojiler olmak üzere 2 alt başlıkta) 

-Network de Kullanılan Cihaz ve Kablolar   (Cihazların ve Kabloların kullanım şekilleri ile çalışma mantıkları)

-OSI Modeli   (OSI Modelinin katmanlarından ve önceki öğrendiğimiz cihaz, kablo ve protokollerin tekrarı)

-TCP/IP   (TCP/IP protokolünün katmanları ve detayları)

-TCP/UDP  (TCP/UDP  aktarım katmanı protokolünün detaylı açıklanması)

-NIC/MAC/ARP  (Ethernet kartı, Mac adresi ve de Adres çözümleme protokolünün işleyişi ve detayları)

-IP Basics   (IP, DNS, DHCP, IPv4, IPv6, Subnetting konularının örnekler verilerek açıklanması ve kursun tamamlanması)

Yukarıda bahsedilen konular sözel olarak anlatıldıktan sonra , bu konuları içeren uygulama eğitimi de en kısa sürede sizlere ulaştırmak ilk hedefim. Ayrıca sizler için derslerin altına koymuş olduğum linkten Quizlet uygulamasındaki sanal sınıfımıza katılarak oradaki alıştırmaları yapabilirsiniz. Çünkü network dediğimiz teknoloji çok geniş ve detaylı bir konu, bu yüzden burada anlatıp uygulamasını yaptığımız sınırlı konular ile kısa sürede tamamını öğrenmek mümkün olmuyor. Benim amacım ise temelden sürekli tekrar ederek bu konuları anlamak, sonrasında detaylı konulara girmek. Bu yüzden bu kursu sizlere oluşturuyorum. Kendime fayda sağladığını düşündüğüm bu eğitim umarım herkese faydalı olur.